Agentura ČAS - eshop norem

PUBLIKACE

ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems – A practical guide for SMEs
Počet stran:106
Rok vydání:2024
ISBN:978-92-67-11373-9
Formát:PDF
ISO/IEC 27001:2022 Systémy management informační společnosti – Praktická příručka pro malé a střední podniky. - Kompletně v angličtině.

Příručka je pomůckou pro malé a střední... Zobrazit více
400 Kč vč. DPH
(400,00 Kč bez DPH)
VDA 6.5 - Audit produktu
Překladatel:Stanislav Křeček
Počet stran:38
Rok vydání:2020
ISBN:978-80-02-02910-6
Formát:PDF
Tištěnou publikaci distribuuje Česká společnost pro jakost prostřednictvím svého webu https://www.csq.cz/pu... Zobrazit více
400 Kč vč. DPH
(400,00 Kč bez DPH)
VDA 6.3 - Audit procesu
Překladatel:Jaroslav Másilko
Počet stran:105
Rok vydání:2023
ISBN:978-80-02-03006-5
Formát:PDF
Tištěnou publikaci distribuuje Česká společnost pro jakost prostřednictvím svého webu https://www.csq.cz/publi... Zobrazit více
880 Kč vč. DPH
(880,00 Kč bez DPH)
VDA 5 - Procesy měření a zkoušení
Překladatel:Pavel Němeček
Počet stran:260
Rok vydání:2021
ISBN:978-80-02-02983-0
Formát:PDF
Tištěnou publikaci distribuuje Česká společnost pro jakost prostřednictvím svého webu https://www... Zobrazit více
640 Kč vč. DPH
(640,00 Kč bez DPH)
VDA 2 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou
Překladatel:Stanislav Křeček
Počet stran:87
Rok vydání:2020
ISBN:978-80-02-02909-0
Formát:PDF
Tištěnou publikaci distribuuje Česká společnost pro jakost prostřednictvím webu htt... Zobrazit více
520 Kč vč. DPH
(520,00 Kč bez DPH)
Komentář k nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích
Autor: Petr Votava, Veronika Moravová, Jakub Král, Aleš Martinovský, Barbora Charvátová, Lýdie Hojková, Aneta Dostálová
Počet stran:642
Rok vydání:2022
ISBN:978-80-907243-8-9
Formát:PDF
Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou paletu nových požadavků. Téměř 800 normostran textu je d... Zobrazit více
990 Kč vč. DPH
(990,00 Kč bez DPH)
Komentář k nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích
Autor: Petr Votava, Veronika Moravová, Jakub Král, Aleš Martinovský, Barbora Charvátová, Lýdie Hojková, Aneta Dostálová
Počet stran:642
Rok vydání:2022
ISBN:978-80-907243-7-2
Formát:Tištěná publikace
Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak splnit širokou paletu nových požadavků. Téměř 800 normostran textu je d... Zobrazit více
2490 Kč vč. DPH
(2490,00 Kč bez DPH)
Komíny - Navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba
Autor: plk. Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D, MBA, LLM / plk. Ing. Michal Valouch / kpt. Ing. David Schön / kpt. Ing. Kateřina Kosíková / Ing. Lubomír Keim CSc / Ing. František Jiřík / Ing. Libor Seidl / Ing. Jaroslav Schön / Ing. Miroslav Drobník / Ing. Jiří Koutný
Počet stran:55
Rok vydání:2021
ISBN:978-80-907017-6-2
Formát:Tištěná publikace
Publikace podává ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky na komíny, postupy při jejich navrhování, provádění, uvádění do provozu... Zobrazit více
0 Kč vč. DPH
(0,00 Kč bez DPH)
Komentované vydání ČSN ISO 45001
Autor: Česká společnost pro jakost, z.s.
Překladatel:Česká společnost pro jakost, z.s.
Počet stran:120
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-02-02840-6
Formát:Tištěná publikace
  • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Požadavky s návodem k použití
Publikace vydaná Českou společností pro jakost ve spolupráci s Čes... Zobrazit více
650 Kč vč. DPH
(650,00 Kč bez DPH)
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost
Autor: Václav Kratochvíl, Šárka Navarová
Počet stran:759
Rok vydání:2021
ISBN:978-80-7385-238-2
Formát:Tištěná publikace
Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostn... Zobrazit více
790 Kč vč. DPH
(790,00 Kč bez DPH)
600 Kč vč. DPH
(600,00 Kč bez DPH)
Základy technické normalizace- učebnice pro SŠ
Autor: Zdeňka Slaná, Ivana Kolínská
Počet stran:72
Rok vydání:2020
ISBN:978-80-907243-1-0
Formát:Tištěná publikace
Česká agentura pro standardizaci vydala učebnici Základy technické normalizace. Učebnice je koncipována jako vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol.
Zobrazit více
349 Kč vč. DPH
(349,00 Kč bez DPH)
Zařízení hřišť - bezpečnost na evropských hřištích
Autor: Georg Agde, Günter Beltzig, Franz Danner, Julian Richter, Detlef Settelmeier
Překladatel:Ing. Jakub Svoboda, Igor Svoboda
Počet stran:208
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-907243-2-7
Formát:Tištěná publikace
Publikace je určena především pro provozovatele hřišť, kontrolní orgány a výrobce herních prvků.

Cílem publikace je pomocí názorných ukázek objasnit, jaké požadavky na herní zařízení klade... Zobrazit více
399 Kč vč. DPH
(399,00 Kč bez DPH)