Agentura ČAS - eshop norem

PUBLIKACE

Komentář k nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích
Autor: Petr Votava, Veronika Moravová, Jakub Král, Aleš Martinovský, Barbora Charvátová, Lýdie Hojková, Aneta Dostálová
Počet stran:642
Rok vydání:2022
ISBN:978-80-907243-8-9
FormátPDF
Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak s... Zobrazit více
1089 Kč vč. DPH
(990,00 Kč bez DPH)
Komentář k nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích
Autor: Petr Votava, Veronika Moravová, Jakub Král, Aleš Martinovský, Barbora Charvátová, Lýdie Hojková, Aneta Dostálová
Počet stran:642
Rok vydání:2022
ISBN:978-80-907243-7-2
FormátTištěná publikace
Publikace obsahuje jak potřebná výkladová stanoviska vycházející z evropských MDCG dokumentů, tak především praktický návod, jak s... Zobrazit více
2490 Kč vč. DPH
(2263,64 Kč bez DPH)
Komíny - Navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba
Autor: plk. Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D, MBA, LLM / plk. Ing. Michal Valouch / kpt. Ing. David Schön / kpt. Ing. Kateřina Kosíková / Ing. Lubomír Keim CSc / Ing. František Jiřík / Ing. Libor Seidl / Ing. Jaroslav Schön / Ing. Miroslav Drobník / Ing. Jiří Koutný
Počet stran:55
Rok vydání:2021
ISBN:978-80-907017-6-2
FormátTištěná publikace
Publikace podává ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky n... Zobrazit více
0 Kč vč. DPH
(0,00 Kč bez DPH)
Komentované vydání ČSN ISO 45001
Autor: Česká společnost pro jakost, z.s.
Překladatel:Česká společnost pro jakost, z.s.
Počet stran:120
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-02-02840-6
FormátTištěná publikace
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití Publikace vydaná Českou společností... Zobrazit více
715 Kč vč. DPH
(650,00 Kč bez DPH)
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost
Autor: Václav Kratochvíl, Šárka Navarová
Počet stran:759
Rok vydání:2021
ISBN:978-80-7385-238-2
FormátTištěná publikace
Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a n... Zobrazit více
790 Kč vč. DPH
(718,18 Kč bez DPH)
Základy technické normalizace- učebnice pro SŠ
Autor: Zdeňka Slaná, Ivana Kolínská
Počet stran:72
Rok vydání:2020
ISBN:978-80-907243-1-0
FormátTištěná publikace
Česká agentura pro standardizaci vydala učebnici Základy technické normalizace. Učebnice je koncipována jako vstupní výuka technic... Zobrazit více
349 Kč vč. DPH
(317,27 Kč bez DPH)
Zařízení hřišť - bezpečnost na evropských hřištích
Autor: Georg Agde, Günter Beltzig, Franz Danner, Julian Richter, Detlef Settelmeier
Překladatel:Ing. Jakub Svoboda, Igor Svoboda
Počet stran:208
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-907243-2-7
FormátTištěná publikace
Publikace je určena především pro provozovatele hřišť, kontrolní orgány a výrobce herních prvků. Cílem publikace je pomocí názo... Zobrazit více
790 Kč vč. DPH
(718,18 Kč bez DPH)