Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 4201
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 734201
Katalogové číslo 86687
Název dokumentu Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Anglický název Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.11.2010
Věstník vydání (měs/rok) 10/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
92367ČSN 73 4201 2010Z1
96973ČSN 73 4201 2010Z2
501187ČSN 73 4201 2010Z3
501275ČSN 73 4201 2010Z4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
79567ČSN 73 4201 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 4201 Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy,nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Tato norma uvádí informace o přejímce, kontrole provedení, čištění a údržbě spalinových cest. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové). Norma také stanoví základní požadavky pro odvod spalin vnější fasádou do volného ovzduší. Norma není určená pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1. Norma uvádí názvosloví komínů a kouřovodů a třídění komínů zejména podle počtu a způsobu umístění připojovaných spotřebičů paliv a podle reakce na oheň. Stanoví základní požadavky na funkci a materiál komínů a kouřovodů. Norma uvádí jednotlivé požadavky na příslušenství komínů jako kondenzátní jímky a komínová dvířka, stanoví požadavky na vyústění komínů nad střechou. Uvádí požadavky na kouřovody včetně svislého kouřovodu s funkcí komína, měřící otvory a další otvory ve spalinové cestě. V normě jsou uvedeny požadavky na připojování spotřebičů paliv, a sice pro jednotlivé spotřebiče i při větším počtu spotřebičů připojovaných do společných komínů jak v jednom podlaží tak ve více podlažích nad sebou. Norma také stanoví způsob odvodu spalin vnější fasádou do volného ovzduší. V příloze A ČSN 73 4201 jsou uvedené minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek včetně kouřovodů, v příloze B zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C, v příloze C je uveden vzor revizní zprávy spalinové cesty, v příloze D je vzor obsahu technické zprávy, v příloze E je uveden vzor na provádění pasportizace komínů a konečně v příloze F jsou ještě některé doplňující obrázky.